Alle priser er inkludert moms.

Timespris standard: 1125,-
325 kr/t ekstra når kunden leverer utstyret selv.

500 kr startpris pr oppdrag
750 kr melding til Everk/DLE
1200 kr tillegg for utrykning utenfor normal arbeidstid

Ingen andre tillegg som kilometergodtgjørelse, servicebil, bom, parkering osv.

Bomturer faktureres som 1 times arbeid, samt startpris.

Medgått tid regnes inkludert kjøring til og fra kunde og avrundes frem til nærmeste halvtime.