Lovel AS er et elektrikerfirma startet opp av Rune Haugland i 2019. Forløperen var enkeltmannsforetaket Lovel Rune Haugland.

Jeg har alltid jobbet med elektro. Først som lærling og elektriker før jeg tok mer skole. Det ble seks år, og er nå ingeniør og sivilingeniør innen elektro. Under skolegangen startet jeg opp et firma for å tegne dokumentasjon for andre elektrikerfirmaer.

Etter skolen begynte jeg å jobbe for et større rådgivende ingeniørselskap, og var hos de i 6 år. I løpet av den tiden gikk jeg opp til installatørprøven og startet opp et elektrikerfirma. Tok på meg noen mindre jobber på kveld og helger, som en bijobb.

Fra 2019 gikk sluttet jeg som rådgivende ingeniør og gikk over til å være elektriker på fulltid.

Navnet Lovel kommer av ordet love, samt forkortelsen el for elektro.